PERSONEELSPLANNING

Voorspel nauwkeurig de arbeidskosten en de vraag naar personeel

A man analyzing a chart on his laptop screen, focusing on data and making informed decisions.

Eenvoudig in te stellen voor belastingen, vergoedingen en werkgeverslasten.

De gedetailleerde planningsmogelijkheden van Prophix One vereenvoudigen complexe berekeningen voor personeelskosten zoals werkgeverslasten, pensioenvoorzieningen, premies, salarissen, verhogingen en bonussen.

Met ingebouwde berekeningen en voorwaarden voor personeelsplanning is Prophix One speciaal gebouwd om je planningsmodel moeiteloos aan te passen op basis van hoe personeelsbestanden, FTE's, salarissen en andere uitgaven variëren per bedrijfseenheid, afdeling of opties voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

Houd gevoelige beloningsdata vertrouwelijk

De robuuste beveiliging van Prophix is ontworpen om gevoelige salaris- en bonusdata vertrouwelijk te houden. Met datatoegang kan je personeelsplanner de toegang beheren en aanpassen, zodat afdelingsmanagers de gegevens van hun directe medewerkers kunnen zien, terwijl gegevens van andere afdelingen beschermd blijven.

Voeg additionele beperkingen toe met uitgebreide beveiliging van de planning, zodat alleen specifieke personen bepaalde uitgaven kunnen aanpassen. Zo beschik je over een oplossing die samenwerking mogelijk maakt en tegelijkertijd je data veilig houdt.

An older woman multitasking on her laptop and cell phone, managing her digital life effortlessly.
A man wearing glasses is focused on his laptop, engrossed in his work.

Verbeter de werving en het behoud van werknemers

Het werven en behouden van medewerkers is complex en kostbaar. Prophix One verhoogt de nauwkeurigheid bij het plannen van nieuwe vacatures doordat je rekening kunt houden met aanstellingsdata, belastingregels voor loonbelasting, enz.

Ga na hoe u uw team kunt behouden en belonen door inputs voor uitgaven zoals opleiding, conferenties, prestatie- en retentiebonussen in te stellen per werknemer of per afdeling.

Ontslag, pensionering of beëindiging van contracten zijn onvermijdelijk. Plan voor personeelsverloop voor mensen waarvan uw weet dat ze gaan vertrekken of top-down, per afdeling.

Tijd besparen

Het opstellen en wijzigen van je personeelsplanning kan omslachtig en tijdrovend zijn. Met Prophix One is automatisering je beste hulpmiddel om de productiviteit van de HR-afdeling te verhogen. Gedaan met lange Als- en Vert.zoeken-formules in spreadsheets. Belangrijke berekeningen, waaronder werkgeverslasten, bonussen, salarisaanpassingen en secundaire arbeidsvoorwaarden worden allemaal geautomatiseerd voor een efficiënter en stressvrij planningsproces.

A beautiful sunset over a calm ocean with vibrant orange and pink hues reflecting on the water.

Intelligente planning voor uw waardevolste kostenposten

A red and white icon displaying a graph, representing data analysis and visualization.

Elimineer complexe, op zichzelf staande spreadsheets.

A red and blue circle with a dollar sign inside.

Vereenvoudig de salarisplanning en voorkom onnauwkeurigheden en over het hoofd geziene kosten.

Prophix Image

Bied veilige en geautoriseerde toegang tot gevoelige salaris- en bonusinformatie.

Document icon with a dollar sign, representing financial information.

Integreer uw personeelsplanning eenvoudig in het algemene financiële budget.

Een oplossing voor elke verantwoordelijke voor personeelsplanning

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A man happily using a tablet computer while enjoying the outdoors.

Financieel analist

Wees een betrouwbare adviseur met zinvolle inzichten en bereid uw managers voor op de toekomst.

Meer informatie
Prophix Image

Algemeen Directeur

Voorspel uw inkomsten en beheer kosten om zowel bedrijfsgroei als flexibiliteit te stimuleren.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Budgetteren en plannen met meer snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Meer informatie

Voorzie uw bedrijf van het vermogen om te plannen met de nodige flexibiliteit in dynamische marktomstandigheden.

Meer informatie

Versnel financiële processen en verbeter de samenwerking.

Meer informatie

Volledige toewijding om een betrouwbaar en veilig platform voor financiële prestaties te bieden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Ja, Prophix One helpt de nauwkeurigheid van de planning voor nieuwe aanstellingen te vergroten doordat je rekening kunt houden met aanstellingsdata, belastingregels voor loonbelasting, enz.

Ja. U kunt specifieke parameters zoals het werknemerstype voor elke werknemer instellen (of importeren) en vervolgens voorwaarden instellen zodat voor elk type werknemer een andere formule wordt toegepast.

Prophix One zoekt het land waarin de werknemer zich bevindt en past vervolgens de relevante berekening voor dat land toe.

Zie

in actie