Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen maken we het verschil

Bij Prophix geloven we niet in kleine ideeën. We willen met zinvolle programma's en projecten een blijvende impact creëren op de wereldwijde gemeenschap.

Onze benadering van sociaal verantwoord ondernemen begon vanuit de medewerkers van Prophix en is er nu op gericht goede doelen over de hele wereld te steunen. Het gaat niet alleen om wat we doen, maar om wie we zijn.

Ons MVO-verhaal

Sinds 1987 heeft onze CEO Paul Barber het idee van geven en delen in de praktijk gebracht door jaarlijks een grote donatie aan het Leger des Heils te organiseren. Deze traditie wordt bijna 30 jaar later voortgezet met de steun van onze MVO-commissie.

In 2015 besloot Phil Gravel, onze vicepresident Professional & Client Services, om zijn passie voor het verbeteren van de wereld na te streven door een voorstel in te dienen voor een formeel handvest en een commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het voorstel van Phil bevatte twee centrale principes die tot op heden ten grondslag liggen aan onze MVO-inspanningen:

  • Medewerkers moeten het voortouw nemen bij de MVO-inspanningen en zich inzetten voor de doelen waarin ze geloven
  • Alle initiatieven moeten gesteund worden door ons managementteam

In het eerste jaar doneerde de MVO-commissie ruim honderdduizend dollar om liefdadigheidsprojecten in Kenia en India te steunen en het leven te verbeteren van mensen die dakloos zijn, vrouwen die het slachtoffer werden van geweld en kinderen die aan kanker lijden of in armoede leven.

Tegenwoordig bestaat onze commissie uit 15 leden die verantwoordelijk zijn voor het promoten, organiseren en ondersteunen van onze doorlopende MVO-initiatieven.

Onze initiatieven

Duurzaamheid

Onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen strekt zich uit tot onze hele planeet. In 2019 introduceerden we een uitgebreid recycling-, afval- en compostprogramma om de impact van onze kantoren op het milieu te verminderen.

Projecten met een doel

Elk kwartaal waarin we onze verkooptargets halen, doneren we vijftigduizend dollar aan een non-profitorganisatie die het verschil maakt in de wereld. Medewerkers kunnen doelen nomineren die hen na aan het hart liggen en gezamenlijk het uiteindelijke project kiezen.

Zo kunnen we uiteenlopende liefdadigheidsinitiatieven ondersteunen die belangrijk zijn voor onze medewerkers.

Werknemers in hun kracht zetten

Voor blijvende verandering is een gemeenschap nodig en daarom zijn onze werknemers de drijvende kracht achter onze filantropie. We willen de initiatieven ondersteunen die het belangrijkst zijn voor onze medewerkers door hen mogelijkheden te bieden om mee te doen en hun stem te laten horen.

We belonen medewerkers die onze filosofie uitdragen door middel van:

  • Vrije tijd beschikbaar stellen
  • Vrijwilligersdagen
  • Bedrijfsevenementen
  • Matching van donaties
  • Gedeelde passies
A man pushing a wheelbarrow with two water containers, demonstrating strength and resourcefulness.
Prophix Image

War Child ondersteunt de kwetsbaarste mensen in de meest complexe humanitaire situaties in de hele wereld.

War Child wordt wereldwijd erkend vanwege zijn door de gemeenschap gedragen model van humanitaire actie die op samenwerking gebaseerd is, 100% lokaal geleid wordt en impact op de lange termijn als doel heeft. De gedegen programma's van War Child blijven kinderen en gezinnen mogelijkheden bieden om een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap op te bouwen door middel van hoogwaardig onderwijs, juridische diensten en werkgelegenheid.

Prophix Image

De UNHCR (de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) helpt vluchtelingen en andere ontheemde mensen over de hele wereld te overleven, te herstellen en een betere toekomst op te bouwen. De campagne was erop gericht te helpen bij de vluchtelingensituatie in Oekraïne. Via medewerkers, Prophix, Sage Foundation en andere matchingsprogramma's hebben we 150.000 dollar ingezameld. De ruim 17.000 toegewijde UNHCR-medewerkers zijn actief in 135 landen en bieden onderdak, voedsel, water, medische zorg en andere levensreddende hulp aan vluchtelingen over de hele wereld. De UNHCR gebruikt de middelen op verantwoorde en efficiënte wijze ten behoeve van ontheemden overal ter wereld.
A child being lifted by a person in a blue jacket.
A boy lying in a hospital bed with a cast on his leg, receiving medical care and treatment.
Prophix Image

Het Palestine Children's Relief Fund werd in 1992 opgericht door bezorgde hulpverleners in de VS om gewonde en zieke kinderen gratis medische zorg te bieden die ze in hun eigen omgeving niet konden krijgen. Sindsdien hebben ze meer dan 2.000 zieke en gewonde kinderen voor gratis medische zorg naar de VS gestuurd en honderden teams met medische vrijwilligers over de hele wereld gesponsord om tienduizenden zieke en gewonde jongeren in lokale ziekenhuizen te behandelen. PCRF heeft ook twee kinderkankerafdelingen opgezet in Palestina en er lopen nog een aantal grote programma's en projecten om de ontwikkeling van een duurzaam gezondheidszorgsysteem ter plaatse te ondersteunen. We zijn als organisatie afhankelijk van de steun van duizenden vrijwilligers over de hele wereld om ons te helpen onze humanitaire missie te volbrengen.

Prophix Image

HerVolution is gevestigd in Toronto en is dé plek voor jongeren uit achtergestelde gemeenschappen om hun vaardigheden te ontwikkelen. HerVolution heeft als doel om kansen te creëren voor de volgende generatie jonge vrouwen in STEM door hen voor loopbaanondersteuning in contact te brengen met leidinggevenden.

A diverse group of women raising their hands in unison.

Enkele van onze liefdadigheidsinitiatieven

Zie 

in actie

prophix logo ×

Je gaat nu verder naar een Engelstalig gedeelte van onze website

prophix logo ×