CASHFLOW PLANNING

Analyseer en projecteer je kasstromen vol vertrouwen

Cashplanning geeft je de middelen om je middelen te plannen en toe te wijzen, je werkkapitaal te beheren en je kasgebruik te optimaliseren, zodat je bedrijf soepel blijft draaien.

A dashboard displaying a bar chart and a graph, providing visual representation of data. play icon

Besluitvorming verbeteren

Automatiseer de cashplanning met beproefde formules of breng naar behoefte aanpassingen aan in de in- en uitstroom van contante middelen. Vereenvoudig het opvolgen van je cashflow met Prophix One en beschik over nauwkeurige, tijdige informatie voor je besluitvorming.

Reageer proactief op risico's, niet reactief

Visualiseer je gegevens in een rapport of door gebruik te maken van AI-inzichten en bekijk wijzigingen, zoals seizoensgebonden schommelingen of gaten in de cashflow, zodat u risico's kunt signaleren en actie kunt ondernemen voordat het te laat is.

Cloud dashboard screenshot displaying real-time data and analytics. play icon
A woman working on a laptop, analyzing a financial report.

Ondersteun continuiteit op lange termijn met cashplanning

Cashplanning over meerdere jaren in Prophix One biedt je de tools die je nodig hebt om je geldinstroom te beschermen - en maatregelen te nemen om je kas uitstroom te timen - zodat je kunt zien hoe je kasstromen zich bewegen of groeikansen kunt identificeren.

Projecteer uw kasstroom met vertrouwen

Door je cashflowplanning te begrijpen, kun je transparanter zijn door projecties te rapporteren. Prophix One automatiseert het delen van toekomstgerichte projecten met externe belanghebbenden, zodat je je kunt concentreren op het opbouwen van relaties en het versterken van het vertrouwen in je bedrijf.

Operating expense budgeting template screenshot: Track and manage expenses efficiently with this user-friendly budgeting tool. play icon

Geef een duidelijk beeld van de kaspositie van uw bedrijf

Prophix Image

Quickly adjust operational expenditures and investment strategies based on changing market conditions.

A graph showing a red and blue line with a red arrow pointing upwards.

Use cash planning to maximize your existing capital and reduce the need for external financing.

Prophix Image

Set financial performance benchmarks to measure against your cash management strategy.

Prophix Image

Proactively manage your cash reserves to prevent liquidity issues.

Een oplossing voor elke manager

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
Prophix Image

Controller

Automatiseer processen en benut uw analytische geest met on-demand analyses en de monitoring van cashflows.

Meer informatie
A man happily using a tablet computer while enjoying the outdoors.

Financieel analist

Wees een betrouwbare adviseur met zinvolle inzichten en bereid uw managers voor op de toekomst.

Meer informatie
A man in a white shirt and glasses stands in front of a group of people, smiling warmly.

Projectmanager

Bescherm uw winstmarges door betere inzichten in uw kosten en facturatie.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Budgetteren en plannen met meer snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Meer informatie

Stel gemakkelijk nauwkeurige prognoses op waarmee u sneller betere, op data gebaseerde zakelijke beslissingen kunt nemen.

Meer informatie

Interactieve grafische weergaven bieden context, meten de prestaties, bieden krachtige inzichten en versnellen de besluitvorming.

Meer informatie

Gebruik AI om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijf.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Prophix One biedt de nauwkeurigheid en controle om geautomatiseerde berekeningen in te stellen die kunnen worden ingevoerd in je cashflowbudgetten, zoals middelen uit activiteiten of investeringen. Wanneer de geautomatiseerde wijzigingen eenmaal zijn doorgevoerd, hoef je alleen rekening te houden met niet geautomatiseerde kasstromen, zoals bepaalde financierings- of investeringsactiviteiten.

Ja. De Prophix One Microsoft 365-invoegtoepassing kan eenvoudig worden geïntegreerd met Microsoft 365-toepassingen, zodat je je complexe model in Excel kunt bewaren en Prophix One Analyzer kunt gebruiken om de resultaten over te nemen in Prophix One.

Prophix One heeft ingebouwde beveiligings- en data-toegang, zodat je de toegang voor elke stakeholder kunt toevoegen en configureren. Voeg de gebruikers toe en configureer hun toegang om bij te dragen aan één gedeelte van het kasplan, het volledige budget- en planningsproces, of alles wat daar tussen ligt.

Zie

in actie