ACCOUNTAFSTEMMING PROPHIX ONE

Colloboratieve software voor accountafstemming en slimmere, snellere afsluitingen

Prophix Image

Versnel je financiële afsluiting met gestroomlijnde software voor accountafstemming

Accurate financial statements are a critical aspect of the close management process, and balance sheet reconciliations play a pivotal role in instilling trust in your numbers. Traditional offline reconciliation methods require manual efforts that can cause delays and create risk for errors and potential bottlenecks in the cycle.

De accountafstemming van Prophix One vrijwaart je van handmatige, foutengevoelige spreadsheet voor afstemming en stroomlijnt de financiële afstemming, waardoor het kantoor van de CFO in staat wordt gesteld om op basis van gegevens beslissingen te nemen. Ons gecentraliseerde platform biedt een efficiënt proces, zodat je ook verspreide gegevens naadloos op elkaar kunt afstemmen. Standaardiseer je afsluitingsproces met afstemmingssjablonen, transparante controles, robuuste tracering, geïntegreerde ondersteuning voor onderbrekingen en een uniforme prestatieanalyse voor afsluitingen.

Faciliteer naadloze samenwerking met efficiënt workflowbeheer

De software voor accountafstemming van Prophix transformeert de complexiteit van reconciliatie in een gezamenlijke ervaring. Gebruik geautomatiseerde workflows voor realtime updates, inzichtelijke commentaren en een overzicht op de voortgang. Maak gebruik van gestructureerde workflows voor efficiënt taakbeheer en gestroomlijnde onboarding voor een verantwoord en efficiënt afsluitingsproces.

Get a comprehensive bird’s eye view of balance sheet reconciliations by tracking completed and overdue items by entity, period, account, and close type. Gain strategic oversight, ensure seamless collaboration and efficient workflow management, and elevate your close processes with Prophix One Account Reconciliation software.

Prophix Image play icon
Prophix Image

Verbeter de voorbereiding op audits met een rapportpakket voor afsluitingen.

Vergroot het vertrouwen van belanghebbenden in je afsluitproces tijdens de auditperiode. Als je accountafstemmingen en ondersteunende items centraal opslaat, hoef je niet langer spreadsheets te raadplegen voor ondersteunende documentatie. Gecentraliseerde opslag van gegevens voor accountafstemming en documentatie over wijzigingen zorgen ervoor dat je nooit belangrijke informatie kwijtraakt.

Ervaar een naadloos auditproces wanneer er aanvragen binnenkomen. Genereer rechtstreeks afsluitingsrapporten per account en exporteer ze naar Excel®, zodat je snel kunt reageren op verzoeken van accountants. De software van Prophix One voor accountafstemming stelt je in staat om auditors meteen te voorzien van de benodigde gegevens, waardoor de efficiëntie en snelheid van de auditcyclus worden verhoogd.

Verbeterd financieel beheer

Prophix One Account Reconciliation software enhances financial governance by improving stakeholder confidence through role-based security, period lockdown and system-wide audit trail capabilities. Substitute unreliable spreadsheets with structured reconciliation templates that integrate into your close processes, contributing to improved data quality and error reduction. Close accurately with less effort and let your teams work on high-value tasks such as in-depth investigations of discrepancies and adjustments, leading to an empowered and productive team.

Prophix Image

Stroomlijn de balansafstemmingen voor een snellere en meer nauwkeurige afsluiting.

Prophix Image

Stroomlijn het afstemmingsproces in alle nauwkeurigheid.

A logo representing search engine optimization, featuring a magnifying glass and a globe.

Krijg realtime inzicht in uw afsluitingsactiviteiten.

Prophix Image

Identificeer knelpunten en optimaliseer de workflows voor een tijdige afsluiting.

Prophix Image

Verbeter de voorbereiding op audits met rapportpakketten voor afsluitingen.

Prophix Image

Versnel het financiële afsluitingsproces.

Een oplossing voor elke manager

Prophix Image

Accounting Manager

Optimaliseer financiële processen en bevorder samenwerking met gestroomlijnde workflows en afsluitingsbeheer.

Meer informatie
Prophix Image

Controller

Automatiseer processen en benut uw analytische geest met on-demand analyses en de monitoring van cashflows.

Meer informatie
Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Benut de kracht van uw data en trek nauwkeurigere conclusies met selfservice rapportage- en analysetools.

Meer informatie

Automatiseer de afstemming, consolidatie en rapportage bij periode-afsluitingen, met grotere nauwkeurigheid.

Meer informatie

Stroomlijn periodeafsluitingen door handmatige processen te elimineren en terugkerende processen te automatiseren.

Meer informatie

Eenvoudige integratie met uw bedrijfssystemen om gegevens te registreren en te delen.

Meer informatie

Gebruik AI om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijf.

Meer informatie

Krijg inzicht in je hele bedrijf met geïntegreerde functieoverstijgende bedrijfsplanning.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Yes, Prophix One Account Reconciliation was designed with an audit perspective in mind. It seamlessly generates comprehensive close package reports, particularly useful during audit season. The process is user-friendly – just choose the accounts to include, and the application efficiently compiles and exports all necessary details in a convenient Excel® output.

De software voor accountafstemming van Prophix One verbetert het afsluitproces met een uitgebreid overzicht van alle financiële afsluitingsactiviteiten. Gebruikers kunnen knelpunten met betrekking tot taken en gebruikers identificeren en aanpakken, en de prestaties van afsluitingen van periode tot periode vergelijken, zodat processen proactief kunnen worden geoptimaliseerd. Het maakt ook effectief resourcebeheer mogelijk en vergemakkelijkt de hertoewijzing van over- of ondergeoptimaliseerde resources, wat zorgt voor een soepeler en efficiënter afsluitingsproces.

Prophix One Account Reconciliation automates the financial close by centralizing reconciliations, improving process visibility across the entire finance team, and generating instant audit reports. It enhances governance, boosts stakeholder confidence, and ensures an efficient close.

Zie

Prophix One Logo

in actie