Forecasting

Wees voorbereid op worst case scenario's met voorspellende, datagestuurde prognoses

US predictive forecasting based on historical data. play icon

Maak vaker prognoses

Aangezien prognoses complexer zijn geworden, behoren statische of vaste prognoses tot het verleden. Met continue prognoses beschik je altijd over bijgewerkte data die zelfs de geringste veranderingen in uw bedrijf of marktdynamiek weerspiegelen. Door gebruik te maken van de actuele cijfers, historische prognoses in het systeem, de mogelijkheid tot voorwaartse verliesverrekening en de flexibiliteit om aannames op elk niveau toe te passen, kunnen continue prognoses snel en eenvoudig worden doorgevoerd met Prophix One. Krijg meer inzicht in de toekomst en blijf de concurrentie voor met continue prognoses van Prophix One.

Tijd besparen

Prophix One Data Integration automatically pulls data from multiple sources to create accurate forecasts. Instead of entering data manually or referencing other sources, Prophix One does the work for you, pulling actual, planned, and forecasted data into a single location so that you can apply your latest assumptions and easily quantify trending and business realities.

A screenshot of Microsoft Office dashboard displaying various tools and features for productivity and document management. play icon
Organization chart in the cloud: visual representation of the company's hierarchy, accessible online. play icon

Verbeter de samenwerking en efficiëntie

Prophix One vereenvoudigt de samenwerking binnen je hele team. Met de mogelijkheid om eigenaren en goedkeurders aan te wijzen voor taken en tegelijkertijd te zorgen dar teamleden zich aan deadlines te houden met herinneringen en duidelijke deadlines, zijn alle belanghebbenden altijd op de hoogte en zitten ze op één lijn binnen een uniform planningsproces.

Breid de kracht van planning met Prophix One uit binnen je organisatie met Microsoft Excel. Incidentele bijdragers hebben de flexibiliteit en het gemak om hun sjablonen voor data-invoer in te vullen met behulp van Microsoft Excel, versies te beoordelen en goed te keuren, en hun gegevens terug te sturen naar je centrale Prophix-model als onderdeel van een geïntegreerde workflow.

Flexibele planning en forecasting

Prophix One biedt de flexibiliteit om je planningsmodellen aan te passen aan je bedrijfsbehoeften. Plan op je eigen manier, ongeacht of dat 'top-down' of 'bottom-up' is.

Plus, you’ll have the freedom to contribute to update forecasts, approve plans and manipulate your numbers using the software you are most comfortable with. Whether you prefer the feature-rich Prophix One web interface or appreciate the familiarity and convenience of Microsoft Excel, Prophix One planning automation capabilities will ensure you are budgeting and planning faster and more accurately than ever before.

Build latest forecast in Excel: Spreadsheet with data, formulas, and charts showing projected future trends and predictions. play icon

Verbeter de snelheid en nauwkeurigheid van prognoses

Prophix Image

Maak vaker prognoses in minder tijd.

Prophix Image

Verhoog de nauwkeurigheid van prognoses om uw bedrijfsdoelstellingen beter te ondersteunen.

A checklist with a clock icon, indicating time management and task completion.

Verhoog de flexibiliteit met top-down- en bottom-upplanning.

A hand holding a clock icon, symbolizing time management and scheduling.

Win tijd door het elimineren van foutgevoelige spreadsheets.

Een oplossing voor elke Manager forecasting

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A man happily using a tablet computer while enjoying the outdoors.

Financieel analist

Wees een betrouwbare adviseur met zinvolle inzichten en bereid uw managers voor op de toekomst.

Meer informatie
Prophix Image

Algemeen Directeur

Voorspel uw inkomsten en beheer kosten om zowel bedrijfsgroei als flexibiliteit te stimuleren.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Budgetteren en plannen met meer snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Meer informatie

Verhoog de nauwkeurigheid van data en de rapportage-efficiëntie, zodat u meer tijd overhoudt voor waardevolle analyses.

Meer informatie

Haal meer uit Excel voor financiële modelvorming en planning en maak inzichtelijke PowerPoint-presentaties.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Ja. Afhankelijk van uw bedrijfsstrategie kunt u verschillende prognoses maken voor elke gewenste periode. Halverwege uw fiscale jaar kunt u bijvoorbeeld de actuele cijfers over twaalf maanden bekijken, evenals een maandelijkse prognose voor de komende twaalf maanden.

Ja, u kunt uw eigen prognoses maken met behulp van een combinatie van historische en geplande data. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe prognose maken voor het tweede kwartaal op basis van cijfers van vorig jaar en actuele data over het eerste kwartaal.

Jawel, Prophix One geeft je de volledige controle over je rapporten, inclusief de mogelijkheid om te voorspellen op hoger niveau. Je kunt bijvoorbeeld een rapport opstellen met een uitsplitsing per maand van de werkelijke en gebudgetteerde data voor het huidige boekjaar, maar ook totalen voor prognoses op jaarbasis voor de komende vijf jaar.

Zie

in actie