PROPHIX ONE INTERCOMPANY-AFSTEMMING

Een geautomatiseerde, collaboratieve oplossing voor snellere intercompany eliminaties

Settings screen for cloud application: Customize your preferences, manage security settings, and access advanced features. play icon

Vergroot de nauwkeurigheid van intercompany afstemming

Eliminate manual data collection hassles and errors involving multi-entities and multi-currencies by seamlessly integrating disparate data sources into Prophix One and automatically structuring the data to elevate your financial accuracy and operational efficiency. By automating data imports and using intelligent data mapping with built-in validation rules, Prophix One ensures a smooth and reliable data collection process. Say goodbye to wasted time collecting and formatting data – Prophix One Intercompany Management streamlines the entire process without the need for constant IT involvement to ensure accuracy in your intercompany transactions.

Geef dochterondernemingen meer mogelijkheden en behoud de financiële controle

Ontwikkel je financiële afstemmingsproces door juridische entiteiten in staat te stellen actief afstemmingen op transactieniveau uit te voeren en problemen op te lossen in je intercompany verkopen en aankopen, terwijl je centraal overzicht en controle over het proces behoudt. Intercompany Management stelt entiteiten in staat hun deel van de transacties af te stemmen en problemen onafhankelijk op te lossen, waardoor de noodzaak voor een tussenpersoon, zoals een groepsaccountant, wordt geëlimineerd. Verbeter de compliance, governance en het financiële inzicht binnen je financiële activiteiten om weloverwogen beslissingen te nemen en wereldwijde consolidaties in je bedrijfsstructuur te optimaliseren met Intercompany Management.

Cloud dashboard screenshot displaying real-time data and analytics play icon
A screenshot of the customer service dashboard displaying real-time data and analytics. play icon

Verbeter de samenwerking voor een snellere financiële afsluiting

Verbeter de samenwerking tussen teams met een enkele, uniforme bron van waarheid voor al je transactiedata. Houd een gedetailleerd audittraject bij van wijzigingen, aanpassingen en bijstellingen van de bijbehorende regels voor transparantie en verantwoording. Stimuleer samenwerking via statusupdates, meldingen, opmerkingen en het delen van bestanden in één gebruiksvriendelijke omgeving. Intercompany-afstemming verbetert de communicatie en houdt belanghebbenden beter geïnformeerd en meer op één lijn voor een efficiënt intercompany-afstemmingsproces.

Stroomlijn intercompany afstemming voor snellere en nauwkeurigere periodeafsluitingen.

Prophix Image

Verzamel op betrouwbare wijze gegevens zonder tussenkomst van de afdeling IT.

Prophix Image

Elimineer fouten bij datacollectie uit verschillende boekhoudkundige systemen.

Prophix Image

Stel entiteiten in staat om zaken onafhankelijk af te handelen.

Prophix Image

Versnel het financiële afsluitingsproces.

Een oplossing voor elke manager

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A man in a white shirt and glasses stands in front of a group of people, smiling warmly.

Manager Consolidatie

Bereik uw doelstellingen inzake naleving en rapportage met meer vertrouwen in uw data, zodat u vlotter zakelijke beslissingen kunt nemen.

Meer informatie
Prophix Image

Consolidatiemanager

Verbeter de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw meest tijdrovende processen met geautomatiseerde dataverzameling en -validatie. 

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Automatiseer de afstemming, consolidatie en rapportage bij periode-afsluitingen, met grotere nauwkeurigheid.

Meer informatie

Stroomlijn periodeafsluitingen door handmatige processen te elimineren en terugkerende processen te automatiseren.

Meer informatie

Eenvoudige integratie met uw bedrijfssystemen om gegevens te registreren en te delen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Nadat een consolidatie is uitgevoerd, markeert Intercompany-afstemming eventuele foute matches. Zo zal een wisselkoersverschil dat van invloed is op een betaling en een te betalen bedrag worden gemarkeerd om tijdig te kunnen worden opgelost. Met Intercompany-afstemming kun je eenvoudig reconciliatieregels definiëren, zodat je automatische intercompany-eliminaties kunt instellen voor conversieverschillen en werkelijke verschillen op specifieke accounts. Intercompany-afstemming genereert automatisch een Intercompany-afstemmingsrapport voor het hele team.

Vertrouwen op handmatige processen voor de afwikkeling van transacties tussen bedrijven kan leiden tot onnauwkeurigheden, en verhoogt vooral het risico op fouten bij het afsluiten van het grootboek. Intercompany-afstemming vereenvoudigt het aanmaken van intercompany-accounts en het toepassen van regels om de afwikkeling van verschillen te automatiseren. Intercompany-afstemming verbetert de kwaliteit van gegevens, en tegelijkertijd ook de transparantie voor een betere naleving doorheen de hele organisatie.

Prophix One Intercompany Management automates the close process in several ways. Users can automate elimination entries and manage them easily at both local and global levels. Data imports and rule validations ensure data accuracy and reliability. Automated currency conversions provide a clear view of intercompany activity across all subsidiaries.

Zie

in actie