BUDGETING & FORECASTING

Een oplossing voor budgettering, planning en analyse die resulteert in meer snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit

Three professionals discussing work at a table in an office.

Bespaar tijd, verhoog de nauwkeurigheid en bevorder de flexibiliteit van budgetten en planning

Leave disconnected spreadsheets and broken formulas behind. With Prophix One’s in-memory processing, you can leverage quick and precise multi-dimensional planning and analysis. Quickly build and maintain your financial models to drive agility and craft insightful what-if scenarios that align your business and prepare you for the future.

Capitalize on centralized security and calculations to streamline data entry, save time with setup and ensure users only see what they should. Prophix One Financial Planning and Analysis greatly simplifies data collection, versioning, and consolidations in your FP&A process, saving you time and money.

Bevorder de samenwerking en stroomlijn teamwerk

Ervaar het gemak van budgettering en planning met Prophix One, om realtime samenwerking en geautomatiseerde efficiëntie te combineren. Stel je sjablonen voor budgetplanning één keer in en Prophix One zorgt voor de rest. Je budgetten worden automatisch verdeeld en alle wijzigingen worden bijgehouden in een audittrail voor volledige transparantie en controle.

Prophix One vereenvoudigt de realtime samenwerking met je voltallige team. Met de mogelijkheid om eigenaren en meerdere goedkeurders aan te wijzen voor taken en tegelijkertijd teamleden te helpen zich aan de oplevertermijnen te houden met herinneringen en duidelijke deadlines, houdt Prophix One iedereen betrokken en op één lijn binnen een uniform financieel planningsproces.

A dashboard displaying a bar chart and a graph, providing visual representation of data. play icon
Screenshot of Excel spreadsheet displaying data and formulas. play icon

Wijzig je planningsaanpak

Prophix One biedt de flexibiliteit om je planningsmodellen af te stemmen volgens de behoeften van je bedrijf dankzij de cashflow- en geïntegreerde oplossing voor financiële planning. Ongeacht of je 'top-down' of 'bottom-up' plant, je kunt je plannen op je eigen manier maken.

Have the freedom to contribute to budgets, approve plans and manipulate your numbers using software you are most comfortable with. Whether you prefer the feature-rich web interface or appreciate the familiarity and convenience of Microsoft Excel® via the Microsoft 365 Add-in, financial modeling, workflow and reporting automation capabilities will ensure you are budgeting and planning faster and more accurately than ever.

Stroomlijn budgetten en planning en verbeter de samenwerking

A gear wheel with a tick and a check mark, symbolizing completion and success.

Reduceer de toepassing van handmatige processen die vaak leiden tot vertragingen, fouten en dataverlies.

Prophix Image

Transformeer de nauwkeurigheid van budgettering en planning.

Prophix Image

Verhoog de flexibiliteit met top-down- en bottom-upplanning.

A hand holding a clock icon, symbolizing time management and scheduling.

Win tijd door het elimineren van foutgevoelige spreadsheets.

Prophix Image

Maak gebruik van een geïntegreerde FP&A-workflow.

Een oplossing voor elke manager

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A man happily using a tablet computer while enjoying the outdoors.

Financieel analist

Wees een betrouwbare adviseur met zinvolle inzichten en bereid uw managers voor op de toekomst.

Meer informatie
Prophix Image

Algemeen Directeur

Voorspel uw inkomsten en beheer kosten om zowel bedrijfsgroei als flexibiliteit te stimuleren.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek Prophix One om je volledige potentieel te ontplooien.

Verhoog de nauwkeurigheid van data en de rapportage-efficiëntie, zodat u meer tijd overhoudt voor waardevolle analyses.

Meer informatie

Stroomlijn periodeafsluitingen door handmatige processen te elimineren en terugkerende processen te automatiseren.

Meer informatie

Versnel financiële processen en verbeter de samenwerking.

Meer informatie

Gebruik AI om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijf.

Meer informatie

Haal meer uit Excel voor financiële modelvorming en planning en maak inzichtelijke PowerPoint-presentaties.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Prophix One Workflow brengt alle bij je budgetten betrokken belanghebbenden op één lijn in één uniform budgetteringsproces. Om te voldoen aan de unieke behoeften van elke budgeteigenaar, biedt Prophix One de flexibiliteit om gegevens in te voeren via de webinterface van Prophix One, in Excel of via Contributor. Ongeacht hoe je budget wordt ingevoerd, worden gegevens automatisch opgenomen in uw financiële planning en het planningsmodel voor analyse. U hoeft dus niet meerdere spreadsheets door te nemen om gegevens van meerdere belanghebbenden te verzamelen. Data-aggregatie gebeurt automatisch en goedkeuringen zijn geïntegreerd.

Versiebeheer wordt vereenvoudigd in Prophix One, waardoor beheerders van budgetten de versies waartoe gebruikers geen toegang hebben kunnen vergrendelen en eenvoudig sjablonen en rapporten kunnen bijwerken, zodat gebruikers alleen de juiste versie te zien krijgen.

De spreiding van financiële planning en analyse verloopt automatisch. Gebruikers voeren op samenvattingsniveau de gewenste getallen in en worden gevraagd te bevestigen hoe ze willen dat de cijfers naar het laagste niveau worden verdeeld (bijvoorbeeld gelijkmatig, op basis van werkelijke cijfers, enz.). Andere mogelijkheden voor datamanipulatie bieden de flexibiliteit om uniforme aanpassingen te maken of complexere spreidingen uit te voeren door middel van meerdere parameters.

Zie

in actie