ONDERNEMINGSBREDE PLANNING

Bedrijfsbrede planning voor meer verantwoording en inzicht

Een geïntegreerde aanpak voor planning biedt u de tools die u nodig heeft om flexibel, veerkrachtig en concurrerend te zijn in de complexe en onderling verbonden markt van vandaag.

Prophix Image play icon

Deel uw visie

Breng al uw operationele budgetten samen op één plek om doelstellingen en strategieën op elkaar af te stemmen en een uniforme aanpak te creëren die de collectieve impact vergroot.

Vertrouwen en samenwerking opbouwen

Automate processes with Prophix One Workflow for easy, cross-functional collaboration. Build trust in the numbers by giving operational leaders the ability to contribute to the overall budget and foster collaboration in planned and actual operations.

Prophix Image play icon
Screenshot of Excel spreadsheet displaying data and formulas. play icon

Stimuleer verantwoordelijkheid

Keep budget contributors accountable by incorporating Line Item Details or Detailed Planning models for specific elements of the cross-company plan. Use Workflow to incorporate levels of approval to ensure budgeted numbers are justified.

Integreer diverse perspectieven

Incorporate inputs from across the business. Security Manager lets you assign access to any contributor, from Customer Service representatives to the CEO, so you can add everyone’s input quickly and easily.

Two professionals in suits examining a laptop screen intently.

Mensen, processen en technologie op één lijn brengen

Prophix Image

Bevorder betere samenwerking


Stimuleer samenwerking en open communicatie tussen afdelingen om de efficiëntie te maximaliseren.

A laptop screen displaying a search engine optimization (SEO) dashboard with various metrics and data.

Wees proactief, niet reactief


Wees snel en flexibel in uw antwoord op veranderende marktomstandigheden.

Prophix Image

Langdurige relaties versterken


Bevorder samenwerking tussen afdelingen en creëer blijvende waarde in het hele bedrijf.

Een oplossing voor elke manager

Prophix Image

Chief Financial Officer

Verstrek duidelijke data om de financiële prestaties van uw organisatie te verbeteren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer informatie
A man happily using a tablet computer while enjoying the outdoors.

Financieel analist

Wees een betrouwbare adviseur met zinvolle inzichten en bereid uw managers voor op de toekomst.

Meer informatie
Prophix Image

Controller

Automatiseer processen en benut uw analytische geest met on-demand analyses en de monitoring van cashflows.

Meer informatie
Prophix Image

Algemeen Directeur

Voorspel uw inkomsten en beheer kosten om zowel bedrijfsgroei als flexibiliteit te stimuleren.

Meer informatie
A man in a white shirt and glasses stands in front of a group of people, smiling warmly.

Projectmanager

Bescherm uw winstmarges door betere inzichten in uw kosten en facturatie.

Meer informatie
A person working on a laptop with a graph displayed on the screen.

Gemaakt voor financiële managers

Ontdek ons platform en ontgrendel uw potentieel voor succes.

Budgetteren en plannen met meer snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Meer informatie

Stel gemakkelijk nauwkeurige prognoses op waarmee u sneller betere, op data gebaseerde zakelijke beslissingen kunt nemen.

Meer informatie

Interactieve grafische weergaven bieden context, meten de prestaties, bieden krachtige inzichten en versnellen de besluitvorming.

Meer informatie

Versnel financiële processen en verbeter de samenwerking.

Meer informatie

Volledige toewijding om een betrouwbaar en veilig platform voor financiële prestaties te bieden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Prophix One Security allows you to configure each model and limit the data the user sees. Additionally, dashboards and templates can have multiple pages (e.g., by Department or Line of Business) so that users can easily find the data they need.

Prophix One Workflow owners and observers to keep track of all the tasks in a project through a tasks tile on a Prophix One Dashboard, or directly within Workflow Manager. Quickly view who owns a task, its status and any comments associated with the task.

Prophix One Workflow allows you to setup reminders when a task is approaching its deadline and when it is overdue. To ensure your budget timelines don’t get pushed out due to late submissions, you can set a task deadline, after which any outstanding tasks will be automatically submitted and completed.

Zie

in actie