Statutaire Consolidatie en management Rapporteren: Afweging van de voor- en nadelen

Prophix Imageprophix Sep 14, 2023, 8:00:00 AM

Waarom is het nodig om statutaire consolidatie en managementrapportage in één systeem te integreren? Nou, de meeste internationale groepen hebben al de eerste stappen gezet bij het verenigen van statutaire consolidatie en rapportage. Maar voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, wordt in deze blogpost ingegaan op het waarom en hoe, met deskundig advies van Benjamin Steadman, Senior Manager CFO Services, Deloitte Consulting.

Een van de grootste voordelen van het verenigen van statutaire consolidatie en managementrapportage is dat er sprake is van een rationalisatie is in de productie van financiële informatie, wat resulteert in een snellere verwerking en een hogere kwaliteit van financiële informatie, terwijl de inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. En een ander voordeel dat vaak over het hoofd wordt gezien: een financiële afdeling die haar resultaten op tijd kan presenteren, zorgt ervoor dat processen snel en efficiënt verlopen.

Laten we eerst eens kijken naar de nadelen

Onze teams komen veel tussenbeide als het gaat om het implementeren van unificatieprojecten, en we merken dat er verschillende soorten triggers zijn om dit proces te starten. Dit zijn de drie belangrijkste situaties:

 1. De financieel directeur van de groep wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag naar financiële en operationele informatie, afkomstig van het managementteam, operationele managers, belanghebbenden, banken of regelgevende instellingen. Daarom moet de groep meer informatie presenteren van hoge kwaliteit en met kortere deadlines. Naast de wettelijk voorgeschreven verslaglegging kiezen groepen vaker voor maandelijkse verslaglegging omdat dit beter aansluit bij de reactiviteit die wordt gevraagd van de operationele teams die beslissingen moeten nemen in een steeds veranderende omgeving.
 2. De finance manager moet meer soorten rapportages uitvoeren: belastingrapportage, prognoses, cash flow en managementrapportage, terwijl een niet-uniform proces leidt tot meer handmatige invoer en intensieve afstemming om de samenhang van de gegevens te waarborgen. Bovendien wordt de technische architectuur te complex om op korte termijn aan te passen.
 3. Het informatiesysteem in de groep is niet meer nauwkeurig. De groep is in de laatste maanden/jaren geëvolueerd en het systeem evolueerde niet mee met die veranderingen. Het informatiesysteem wordt een beperking voor de financiële teams: het systeem evolueert niet mee met de groep, het gebruik van verschillende systemen naast elkaar is nodig om de vereiste informatie te leveren, de architectuur is moeilijk te onderhouden (versies) en heeft prestatieproblemen. Het risico voor de financieel directeur is dat deze niet in staat is om de gevraagde informatie binnen de gevraagde termijn te verstrekken.

De bovenstaande punten laten zien waarom groepen kiezen voor het verenigen van de verschillende processen. Maar wat zijn de concrete voordelen?

Laten we naar de pluspunten kijken

Het uiteindelijke doel van het verenigen van statutaire consolidatie en managementrapportage is om de efficiëntie van de financiële teams te vergroten. Ook wordt de interne controle vergroot en de afsluitingsperiode verkort.

Dit zijn enkele voordelen:

 • Je krijgt een betere kwaliteit van informatie omdat deze afkomstig is van één unieke en betrouwbare informatiebron
 • De informatie is gebaseerd op dezelfde hypothesen en dezelfde methodologie, wat betekent dat de financiële indicatoren meer samenhangend zijn
 • De informatie is beschikbaar via één uniek kanaal, waarmee alle financiële overzichten worden aangepast en geproduceerd
 • Dit proces resulteert in minder validatie en minder transacties tussen bedrijven, en alle informatie is te vinden in één oplossing
 • Een mogelijkheid om de interne informatie aan te passen en verschillende teams te bijeen te brengen
 • Een meer verenigd team zorgt ervoor dat de jaarlijkse taken in evenwicht zijn en activiteitspieken kunnen worden voorkomen
 • Vermindering van de inspanningen: onnodige invoer wordt vervangen door één enkele invoer en nauwkeurigere gegevens
 • De inspanningen die de groep van haar entiteiten vraagt, zijn gestroomlijnder en minder overbodig
 • Het gebruik van één enkele IT-tool verlaagt de kosten voor licentie en onderhoud

Deze vereniging betekent ook:

 • Meer coherentie in verzoeken aan de entiteiten van de groep: de entiteiten hebben één aanspreekpunt om de informatie te rapporteren
 • Zodra het team verenigd is, hoeft er slechts één rapport te worden gemaakt voor de operationele teams en het management (meer coherente informatie en eenvoudiger te analyseren)
 • De groep profiteert van één uniek team voor de productie en analyse van de gerapporteerde gegevens
 • De rol van CFO als zakenpartner wordt versterkt

De voordelen zijn duidelijk en de keuze voor één uniform systeem is een structurele keuze voor de groep.


Prophix Image

prophix

Ambitieuze financiële leiders benutten Prophix voor groei en de beste resultaten. Met Prophix One, een platform voor financiële prestaties, waarmee de snelheid en nauwkeurigheid van besluitvorming wordt verbeterd binnen een geharmoniseerde gebruikerservaring, zijn wereldwijde financiële teams volledig voorbereid op de volgende generatie finance. 

Ruil complexiteit en onzekerheid in voor heldere data met toegang tot de beste AI-inzichten en functionaliteiten op het gebied van planning, budgettering, prognose, rapportage en consolidatie. Prophix is een particulier bedrijf, gesteund door Hg Capital, een toonaangevende investeerder in software- en supportbedrijven. Meer dan 3000 actieve klanten over de hele wereld vertrouwen op Prophix om organisatorisch succes te boeken.

Alles bekijken