12 redenen waarom u zou moeten investeren in Consolidatiesoftware

Prophix Imageprophix Nov 1, 2023, 11:00:00 PM

Wil je weten waarom spreadsheets niet worden aanbevolen voor financiële consolidaties op grote schaal? Vind je het moeilijk om te begrijpen of software voor financiële consolidatie de investering waard is of hoe je de business case voor deze software moet maken?

Dan zit je op het juiste blog! In dit artikel hebben we het over:

 1. Wat is financiële consolidatiesoftware?
 2. Wanneer moet ik investeren in de software van Financiele Consolidatie?
 3. 12 redenen om te investeren in consolidatiesoftware:
  1. Boekhoudkundige logica
  2. Dimensionale complexiteit
  3. Consolidatieberekeningen
  4. Dataconversie
  5. Minderheidsaandeelhouders en valutaomrekening
  6. Consolidatieposten
  7. Updates
  8. Consolidatievarianten
  9. Het flowconcept
  10. Intragroep (of intercompany) transacties
  11. Audits
  12. Delen van kennis

Na het lezen van dit artikel zul je begrijpen waarom het uitvoeren de consolidatie in spreadsheets ingewikkeld is en ook hoe software voor financiële consolidatie je kan helpen de efficiëntie en nauwkeurigheid van je consolidatieprocessen te verbeteren.

Wat is financiële consolidatiesoftware?

Software voor financiële consolidatie helpt om de complexiteit van het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen te verminderen door processen te automatiseren, naleving te waarborgen en data te centraliseren, waardoor controllers en administrateurs nauwkeuriger kunnen werken.

Hoe groter en complexer je bedrijf is, hoe belangrijker het is om consolidatiesoftware te implementeren. Het is een enorme verbetering als complexe eigendomsstructuren, conversie van verschillende valuta en sub-consolidaties geautomatiseerd kunnen worden, maar ook het verifiëren van de naleving van multi-GAAP en IFRS standaarden. En tegelijkertijd kan je de nauwkeurigheid van de data waarborgen.

Lees hier meer over software voor financiële consolidatie en hoe deze zich verhoudt tot het uitvoeren van consolidaties met handmatige spreadsheets.

Wanneer moet ik investeren in de software van Financiele Consolidatie?

Als finance manager kan het lastig zijn om een verandering in de strategische richting van je bedrijf te voorspellen. Je weet niet wat er morgen met je groep zal gebeuren: een verdubbeling van de omvang door de overname van een subgroep, een beursgang met nieuwe aandeelhouders die een snelle afsluiting eisen, een wijziging in de consolidatieregels of een verzoek om gedetailleerdere informatie op consolidatieniveau. 

Een verandering in de doelstellingen van je bedrijf, en dus in de benadering van consolidatie, kan op elk moment plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om nu al tools en platforms tot je beschikking te hebben om met nieuwe en onverwachte verzoeken om te kunnen gaan. Technologie zoals financiële consolidatiesoftware kan je organisatie en haar financiële processen de kracht, flexibiliteit en betrouwbaarheid geven die nodig is om op schalen. En dat krijg je niet voor elkaar als je je financiële processen in spreadsheets bijhoudt. 

Bovendien is het een teken van financiële volwassenheid en goed financieel leiderschap om op de hoogte te zijn van de laatste technologie en ervoor te zorgen dat je organisatie zo flexibel mogelijk is.

Bekijk de financiële prestatiebeoordeling van Prophix om het niveau van financiële volwassenheid van jouw organisatie te bepalen.

Lees verder voor een diepgaand inzicht in hoe toonaangevende, financieel volwassen organisaties profiteren van consolidatiesoftware ... en hoe jij dat ook kunt doen.

12 redenen waarom je zou moeten investeren in consolidatiesoftware (in plaats van in spreadsheets te blijven werken)

Reden 1: boekhoudkundige logica

Het consolidatieproces is gebaseerd op boekhoudkundige logica en moet rapporten bevatten voor saldi, journalen en grootboeken. Deze zijn moeilijk te realiseren in spreadsheets. Als je accountants regelmatig gefrustreerd raken door je gebrek aan documentatie, kun je overwegen om consolidatiesoftware te gaan gebruiken

Reden 2: dimensionale complexiteit

Veel financiële managers die nieuw zijn in het consolidatieproces zien het als onderdeel van een matrixorganisatie (bedrijven x accounts), wat zich goed zou lenen voor spreadsheets.

Consolidatie-informatie is echter gebaseerd op een transactiestructuur, niet op een positionele, en omvat minstens vier verschillende dimensies: het bedrijf, de account, aanpassingen en flows. Daarnaast onderkennen we ook analytische aspecten.

Deze informatie maakt deel uit van een matrix, of eigenlijk een hypercube, waarvoor financiële consolidatiesoftware nodig is die als database kan functioneren.

Reden 3: consolidatiecalculatie

Traditioneel worden alle calculaties, operationele activiteiten en transacties handmatig verwerkt in spreadsheets. Deze processen kunnen snel uitmonden in meerdere werkbladen die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. En in de loop der jaren kunnen deze werkbladen onleesbaar, inflexibel en risicogevoelig worden. 

De flexibiliteit van spreadsheets, wat vaak als een van de voordelen wordt gezien, kan een risico worden in het consolidatieproces. Bovendien maken spreadsheets het moeilijk, zo niet onmogelijk, om het proces van het samenstellen van consolidatiepakketten te automatiseren.

Het gebruik van een gespecialiseerde oplossing voor financiële consolidatie heeft echter duidelijke voordelen. Veel oplossingen kunnen berekeningen stroomlijnen en automatiseren waardoor data simpelweg betrouwbaarder worden. Gespecialiseerde software kan ook consolidatiemethoden definiëren, verschillende simulaties uitvoeren binnen de scope en eventuele fouten corrigeren, waardoor de algehele nauwkeurigheid van berekeningen beter wordt,

Reden 4: dataconversie

Het omzetten van bedrijfsdata in de consolidatievaluta en het uitvoeren van berekeningen voor minderheidsaandeelhouders en consolidatiereserves in spreadsheets kan tot fouten leiden. 

Door al deze taken te automatiseren met software voor financiële consolidatie kun je de productiviteit verhogen en snel betrouwbare resultaten behalen.

Een kijkje in het Prophix Financial Performance Platform, dat een specifieke toepassing voor financiële consolidaties heeft die geautomatiseerde controles op fouten kan uitvoeren

Reden 5: minderheidsaandeelhouders en valutaomrekening

Bij consolidaties met behulp van spreadsheets worden minderheidsaandeelhouders vaak weggelaten in de equity of proportionele benadering. Met spreadsheets vergeet je gemakkelijk om minderheidsaandeelhouders hun aandeel toe te wijzen in de waarde van een deelneming van een andere dochteronderneming die niet 100% eigendom is van de moedermaatschappij.

Aanpassingen voor valutaomrekening, consolidatie reserves en minderheidsaandeelhouders en hun reclassicificatie en onderbouwing kunnen een ongelooflijk tijdrovend proces zijn, omdat ze buiten de boekhouding om opnieuw moeten worden samengesteld, te beginnen bij elke dochteronderneming.

Nog dieper in het Consolidatieproces hebben veel bedrijven moeite met het beheren van Consolidatie-boekingen, het concept van stroom, en het maken van restitutierapporten of financiële overzichten, evenals Cash flow en belastingbewijstabellen.

In tegenstelling tot traditionele spreadsheets kan Consolidatie-software automatisch rekening houden met minderheidsaandeelhouders in de aandelen- of proportionele benadering. Het kan ook het proces van het beheren van Consolidatie-boekingen, vertalingsaanpassingen, Consolidatie-reserves en reconstituties vereenvoudigen. 

Consolidatiesoftware zorgt voor een naadloze Data , waardoor het eenvoudiger wordt om cruciale rapporten te genereren, zoals financiële overzichten, Cash flow en belastingtabellen. Door deze ingewikkelde taken te automatiseren verbetert Consolidatie-software niet alleen de nauwkeurigheid, maar vermindert het ook de tijd en middelen die aan consolidaties worden besteed.

Reden 6: Consolidatieboekingen

Hoewel het mogelijk is om Consolidatie-gegevens in spreadsheets in te stellen, is dit geen oplossing voor de lange termijn. Bij elke nieuwe Consolidatieperiode/-jaar is het belangrijk om de boekingen van het voorgaande jaar te bekijken om te bepalen of ze moeten worden overgedragen.

Er moet rekening worden gehouden met andere zaken, zoals verkoop en deconsolidatie, wat het moeilijk kan maken om inzendingen per bedrijf te isoleren.

Software van Financiele Consolidatie kan Rekeningen binnen elk bedrijf koppelen, waardoor u de flexibiliteit heeft om posten van bedrijf naar bedrijf te boeken.

Reden 7: Updates

Er kunnen zich extra problemen voordoen wanneer een diagram van Rekeningen wordt ingezet met behulp van één werkblad per bedrijf en er wijzigingen moeten worden aangebracht in elk afzonderlijk werkblad. Er bestaat ook het risico dat je de verkeerde regels gebruikt, met inconsistenties tot gevolg.

Daarentegen kan de software van Financiele Consolidatie de noodzaak van handmatige updates op elk afzonderlijk werkblad elimineren, waardoor het risico op onnauwkeurigheden en inconsistenties wordt verkleind. Het kan er ook voor zorgen dat alle wijzigingen universeel worden toegepast, waardoor uniformiteit tussen alle datasets wordt gegarandeerd.

Reden 8: Consolidatievarianten

Spreadsheets zijn ook niet het beste hulpmiddel om Consolidatievarianten uit dezelfde set Data te produceren. Bijvoorbeeld IFRS Consolidatie, gevolgd door een versie in lokale GAAP, creatie van een subgroep, en productie van gesegmenteerde Data , etc.

Consolidatiesoftware kan daarentegen eenvoudig verschillende versies van geconsolideerde Data produceren. Met de flexibiliteit om meerdere Consolidatie-varianten vanuit dezelfde dataset te beheren, kunt u consistentie en nauwkeurigheid garanderen voor verschillende Rapporteren-standaarden en -vereisten.

Met software van Financiele Consolidatie, zoals Prophix, kunt u subgroepen aanmaken

Reden 9: Het concept van flow

De meeste consolidaties in spreadsheets worden gedaan met balansen, wat betekent dat het begrip flow ontbreekt. Het maken van een Cash flow in spreadsheets kan een vervelende klus zijn zonder enige kwaliteitsgarantie. Het vereist het gebruik van Data uit de financiële overzichten van verschillende bedrijven die binnen de reikwijdte vallen, wat de complexiteit ervan vergroot.

Daarentegen kan de software van Financiele Consolidatie het concept van flow integreren en de creatie van restitutierapporten automatiseren.

Reden 10: Transacties binnen de groep (of Intercompany ).

Consolidators moeten tijdens het Consolidatieproces de status van Intercompany posities tussen Sub-grootboek controleren, zelfs als er vooraf een uitwisselingsprocedure is uitgevoerd. Intercompany-relaties gaan niet over enkelvoudige account-tot-account-verbindingen, maar over meerdere Rekeningen die interageren met andere, meerdere Rekeningen

In de praktijk betekent dit dat wordt gecontroleerd of de Intercompany positie van A bij B voor een bepaalde rekening de Intercompany positie B bij A voor een andere rekening weerspiegelt. Deze koppeling kan combinatorische proporties aannemen die moeilijk te beheren zijn in spreadsheets.

Consolidatiesoftware daarentegen is ontworpen om automatisch de status van Intercompany posities tussen Sub-grootboek te valideren, waardoor u de combinatorische complexiteiten kunt vermijden die gepaard gaan met het handmatig invoeren van Data in spreadsheets.

Reden 11: Audits

Veel accountants hebben meer vertrouwen in een Consolidatie die is uitgevoerd met een speciale Financiele Consolidatie-oplossing , omdat dit een garantie is voor kwaliteit.

Consolidatiesoftware kan uw processen veiliger maken en tegelijkertijd een gedetailleerd audittraject bieden waarmee accountants toegang kunnen krijgen tot de redenen voor elke invoer. Het resultaat? Een snelle en efficiënte audit.

Reden 12: Uitwisseling van kennis

Een ander probleem met spreadsheets is dat ze vaak alleen begrepen worden door de maker. Maar wat gebeurt er als die persoon de groep verlaat? Software van Financiele Consolidatie kan u helpen de continuïteit en veiligheid te waarborgen.

Zie Consolidatiesoftware in actie - bekijk de Financiele Consolidatie Toepassing van Prophix

Waarom de software van Financiele Consolidatie de voorkeursoplossing is voor Consolidatie

Concluderend kunnen de uitdagingen die gepaard gaan met Consolidatie in spreadsheets leiden tot onnauwkeurigheden, inefficiënties en verhoogde risico's. Van complexe Berekening/Berekening tot het beheren van Intercompany Transacties, traditionele spreadsheets schieten tekort in het bieden van een gestroomlijnd en Betrouwbaar proces. 

Aan de andere kant biedt de software van Financiele Consolidatie een geautomatiseerde, efficiënte en nauwkeurige oplossing. Het vereenvoudigt het beheer van Consolidatie-boekingen, verwerkt naadloos updates, produceert moeiteloos meerdere Consolidatie-varianten en biedt een gedetailleerd audittraject. 

Financial consolidation software also ensures continuity and security, even if the person who initially set up the processes leaves the organization. By choosing to invest in financial consolidation software, you can significantly improve the efficiency and accuracy of your consolidation process, leading to more reliable financial reporting. Learn more about consolidation software pricing.

Prophix Image

prophix

Ambitieuze financiële leiders benutten Prophix voor groei en de beste resultaten. Met Prophix One, een platform voor financiële prestaties, waarmee de snelheid en nauwkeurigheid van besluitvorming wordt verbeterd binnen een geharmoniseerde gebruikerservaring, zijn wereldwijde financiële teams volledig voorbereid op de volgende generatie finance. 

Ruil complexiteit en onzekerheid in voor heldere data met toegang tot de beste AI-inzichten en functionaliteiten op het gebied van planning, budgettering, prognose, rapportage en consolidatie. Prophix is een particulier bedrijf, gesteund door Hg Capital, een toonaangevende investeerder in software- en supportbedrijven. Meer dan 3000 actieve klanten over de hele wereld vertrouwen op Prophix om organisatorisch succes te boeken.

Alles bekijken